เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502231Principles of Communication
หลักการของระบบสื่อสาร
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการระบบสื่อสาร การมอดูเลตและการดีมอดูเลต การมัลติเพลกซ์และการดีมัลติเพลกซ์ สเปรดสเปคตรัมและเทคนิคการเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบต่างๆ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุและสายอากาศ


Generic communication system, Modulation, Demodulation, Multiplexing, De-multiplexing, Spread Spectrum Techniques, Access Techniques, Radio wave propagation, Antenna.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH