เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1501363Pattern Recognition and Vision
การรู้จำรูปแบบและทัศนศาสตร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปรียบเทียบแบบใช้หน้ากาก การจัดการล่วงหน้าสำหรับการรู้จำตัวอักษร การปรับข้อมูลไบนารี่ การทำภาพ(ลายเส้น)ให้บาง การแข่งกลุ่มหรือการรู้จำที่ใช้เทคนิคแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์แบบเบย์ที่ใช้ความผิดพลาดน้อยที่สุด ศึกษาระบบอัตโนมัติ
และกึ่งอัตโนมัติของการจัดการด้านทัศนศาสตร์ การเลือกข้อมูลจากรูปแบบวิธีต่างๆ การประมวลผลเชิงกลุ่ม โครงสร้างข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น กระบวนการทางด้านกราฟิกส์ สำหรับการอธิบายโครงสร้าง การแทนความหมายวัตถุ 3 มิติ ด้วยวิธีต่างๆ

Comparative patterns of masking; alphabet recognition management; binary data adaptation; dimension reduction; linear techniques for clustering and pattern recognition; bayesian analysis; automatic system of vision handling; data selection methods; integrated processing; hierarchical data structure; graphic processing; three dimensional processing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH