เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501171Digital Circuit and Logic Design
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่งคณิตศาสตร์แบบบูลเลี่ยนรหัสคอมพิวเตอร์การตรวจสอบความผิดพลาดตารางความเป็นจริงแผนที่แบบคะนอแผนที่แบบเวนวงจรเกทแบบแอนออร์และนอทวงจรพลิปพลอปวงจรนับวงจรชีพรีจิสเตอร์ระบบดิจิตอลแบบต่างๆแนะนำโมโครโพรเซสเซอร์


Overview of digital circuit and logic design; switching circuit theory; boolean algebra; computer machine code; truth table; karnaugh map; wayne map, gate circuit, flip-flop circuit; counter circuit; register circuit; digital system; introductory microprocessor.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH