เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1301331Information Retrieval
การสืบค้นสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1302211 หรือ
1302212

Course Description
โครงสร้างข้อมูลในการจัดเก็บสารสนเทศ โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เทคนิคในการทำรหัสคำ การสืบค้นสารสนเทศ ระบบการถามตอบเพื่อการสืบค้นในระบบออนไลน์ การเลือกใช้โครงสร้างสำหรับการใช้งานสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ตรรกวิทยาในการสืบค้น เทคนิคสำหรับการค้นหาข้อมูลสารสนเทศในระบบดิจิตอล


Data structure for information storage; file structure; database system; coding technique; information retrieval; online query system; selection of data structure for computer system; retrieval logics; search technique; problems and prospects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH