เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1203253Production and Operations Management
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดระบบการบริหารงานอุตสาหกรรม กลยุทธ์การดำเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิตและกำลังการผลิต การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการผลิตเพื่อคุณภาพ การออกแบบการผลิตและการดำเนินงาน มาตรฐานการผลิตและการดำเนินงาน การประกัน คุณภาพสินค้า การจัดการผลิตและการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลง


Management of operation units in industry; strategy, forecasting, operation processes, inventory, quality assurance and control; production management under uncertainties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH