เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1106104Mathematics 2
คณิตศาสตร์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106103

Course Description
ลำดับและอนุกรมอนันต์ เวกเตอร์และเรขาคณิต อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและการประยุกต์ใช้


Infinite sequences and series; vectors and geometry of space; partial derivative; multiple integrals; second-order differential equations and applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH