เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
1106100Mathematics for Life
คณิตศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ ค่านายหน้า การจำนอง การจำนำ และการขายฝาก หุ้น พื้นที่ ปริมาตร ภาษี เงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา และสถิติเพื่อช่วยการตัดสินใจเบื้องต้น


Interest, hire purchase, commission, mortgage, pawn, stock and price index, space, capacity, individual tax and statistics for decision-making.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH