เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1104102General Physics 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1104101

Course Description
ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแส การสะท้อนและการหักเหของแสง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ทัศนูปกรณ์ ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค ทฤษฎีควันตัม แบบจำลองอะตอม


Electric charge; Electric field; Electric potential; Electric current; Magnetic force; Magnetic field; Magnetic induction; Magnetic materials; Alternating current; Reflection and refraction of light; Interference and diffraction; Optical instruments; Wave and particle duality; Quantum theory; Atomic models
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH