เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1104101General Physics 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุปกรณ์และการวัดพื้นฐาน การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์และวงกลม แรงและการประยุกต์ใช้กฎนิวตัน พลังงานจลน์และงาน พลังงานศักย์และการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงมุม วัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบสั่นและเสียง


Equipments and basic measurements; linear motion; projectile and circular motions; force and appliying Newton's law; kinetic energy and work; potential energy and conservation of energy; angular momentum; rigid bodies; fluid mechanics; oscillatory motion and sound.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH