เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1103100Principles of Biology
หลักชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การกำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างหน้าที่และบทบาทของสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ การแบ่งเซลล์ มะเร็งและโรคทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอและพื้นฐานความรู้ด้านเซลล์ต้นกำเนิด


Origin of Earth and living organisms; biological evolution; biodiversity; structures, functions and roles of organisms including microorganisms, plants, and animals; cell division; cancer and genetic disorders; heredity, DNA technology and stem cell basics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH