เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1102230Principles of Organic Chemistry
หลักเคมีอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 หรือ
1102102 หรือ
1102109 หรือ
1102107
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างคุณสมบัติ และการอ่านชื่อของสารอินทรีย์กลไกปฎิกิริยาอินทรีย์ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีการเตรียมและการวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนุพันธ ์สารชีวโมเลกุล เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


Structures; properties and nomenclatures of organic compounds; organic reaction mechanism; isomers and stereochemistry; preparation and characterization of organic compounds and derivatives; biomolecules ; natural products chemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH