เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008112Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008111 หรือ
1008105

Course Description
การเปลี่ยนรูปคำคุณศัพท์ และกริยาในประโยคบอกเล่า ปฏิเสธแบบธรรมดาและสุภาพ ประโยคความรวม ตัวอักษรคันจิประมาณ 80 ตัว


Adjectives and verbs conjugation in positive, negative sentences (polite and plain forms), compound sentences, 80 kanji characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH