เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1008111Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และคันจิ (ประมาณ 20 ตัว) ประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Japanese pronunciation, hiragana, katakana, and kanji characters, basic Japanese sentences, daily vocabulary and expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH