เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1008111Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นโดยเน้นการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน


Four integrated skills of beginner Japanese focusing on Japanese pronunciation, hiragana, katakana, and kanji characters, basic Japanese sentences, daily vocabulary and expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH