:: ระบบค้นหา ::
ค้นหาจาก ชื่อ นามสกุล

การป้อนข้อมูลในช่องค้นหา สามารถใช้เครื่องหมาย % แทน คำต่อท้าย ของข้อความที่ต้องการแสดง
เช่น ต้องการ แสดง คนที่ ชื่อว่า สม ทั้งหมด ให้พิมพ์ สม% หรือ %สม% ในช่อง ชื่อและ สามารถนำไประบุนามสกุลได้เช่นกัน

ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ติดต่อ โทร.053-916170,053-916171,053-916175
เวลาทำการ วันธรรมดา 8:00-12:00 และ 13:00 - 16:00
หยุดทำการวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ