ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการขอ User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์(ด่วนมาก)
พนักงานที่ทำรหัสสูญหาย และประสงค์จะขอรับรหัสใหม่ โปรดดำเนินการดังนี้
1. เข้า Website ส่วนการเงินและบัญชี
2. Download แบบฟอร์มขอสำเนา User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์
3. กรอกข้อมูล fax กลับมาที่เบอร์ 6003
4. ยืนยันการส่ง fax เบอร์ 6004
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2556
 2.ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ใหม่)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว หากสมาชิกท่านไหนสนใจอยากทราบข้อมูลและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดแบบสำรวจการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทดแทนกองทุนสะสมสมทบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/mfupvd/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี 053-916014 โดยท่านสามารถนำส่งแบบสำรวจได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2557
   
      
    contact staff : MIS@MFU.AC.TH