ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการขอ User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์(ด่วนมาก)
พนักงานที่ทำรหัสสูญหาย และประสงค์จะขอรับรหัสใหม่ โปรดดำเนินการดังนี้
1. เข้า Website ส่วนการเงินและบัญชี
2. Download แบบฟอร์มขอสำเนา User และ Password ระบบเงินเดือนออนไลน์
3. กรอกข้อมูล fax กลับมาที่เบอร์ 6003
4. ยืนยันการส่ง fax เบอร์ 6004, 6466
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2556
   
      
    contact staff : MIS@MFU.AC.TH